Elektromexanik

icon to'liq vaqt Elektromexanik
photo
Talablar
 • Возраст 28-45 лет
 • Высшее образование
 • Опыт работы от 1-3лет в производстве
 • Знания в области электромеханики, электротехники, электротехнологий
 • Умение устанавливать, ремонтировать и подключать электромеханическое оборудование
 • Гибкость
 • Ответственность
Обязанности
 • Qaytadan o‘rnatiluvchi yoki mavjud uskunalarni o‘rnatish va unda qatnashish
 • Mavjud tashkilotlarda ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirish jarayonida qatnashish
 • Аvtomatlashtirilgan jarayonlarni boshqarish tizimi sohasida avariyaviy savollarga tezkorlik bilan javob berish
Условия работы
 • Ish joyi ish beruvchining hududida
 • O‘z vaqtida va munosib ish haqi
 • Grafik: 6 kunlik ish haftasi
 • Kompaniya hisobidan kompleks tushlik va ijtimoiy paket
Bizga rezyumeingizni yuboring