Araştırma & Geliştirme

  • Araştırma & Geliştirme Ürün geliştirme

    Üretim ve insan potansiyeli yüksek olan Şirketimiz, ileri üretim teknolojilerini devreye sokarak ürünlerini geliştirmeye yönelik ana rotasını takip etmektedir. Şirketimizin başarılarından biri de yarı saydam yapılar üretimi alanındaki gelişmeleridir.

  • Araştırma & Geliştirme Stratejik kararlar

    Ar-Ge Departmanı, Şirketin daha da kapsamlı gelişimine yönelik stratejik çözümler geliştirmekte, gelecek vadeden çözümler bulur, mevcut üretimi modernize edmekte ve optimize edtmektedir. Ar-Ge Departmanı çalışanları bazen sektörümüz için standart olmayan sorunları çözmek ve yeni bilgi alanlarına hakim olmak zorunda kalmakta.

  • Araştırma & Geliştirme Departmanın yapısı

    Buna karşılık, Ar-Ge Departmanı birkaç departmandan oluşmakta: İşletme ve Pazarlama Departmanı, pazar trendleri üzerine bir çalışma yürütmekte ve ayrıca talep edilen yeni ürün türlerini teşvik etmektedir. Mühendislik departmanı, risk faktörlerini azaltmak için modernizasyon, yenilikçi çözümlerin uygulanması üzerinde çalışmaktadır. Yeni ürün geliştirme departmanı, tasarım, modernizasyon ve ürün geliştirme işlevlerini yerine getirmektedir.